Language Proficiency Exam (LPE)

Language Proficiency Exam (LPE)

Met ingang van 5 maart 2008 dienen houders van de bevoegdheden PPL, CPL, CFEL en ATPL met de algemene bevoegdverklaring radiotelefonie (RT) te voldoen aan de ICAO-taalvaardigheidseisen. Vanaf die datum wordt de taalvaardigheid op het bewijs van bevoegdheid aangetekend. De implementatie van de taalvaardigheidsaantekening is met ingang van 5 maart 2008 vastgelegd in het Besluit bewijzen van Bevoegdheid voor de luchtvaart.

ICAO heeft zes taalvaardigheidsniveaus gedefinieerd in

ICAO Language Proficiency Rating Scale:

  • ICAO level 1 (Pre-Elementary)
  • ICAO level 2 (Elementary)
  • ICAO level 3 (Pre-Operational)
  • ICAO level 4 (Operational)
  • ICAO level 5 (Extended)
  • ICAO level 6 (Expert)

Voor houders van bovengenoemde Bewijzen van Bevoegdheid is ICAO level 4 (Operational) gedefinieerd als het minimum niveau waaraan moet worden voldaan. Dit komt overeen met niveau HAVO-5 plus de Engelse fraseologie die voor het behalen van de algemene bevoegdverklaring radiotelefonie nodig is. Het taalvaardigheidsniveau van de kandidaat wordt bepaald m.b.v. een taalvaardigheidstest. De kandidaat wordt daarbij beoordeeld op uitspraak, structuur van de taal, vocabulaire, welbespraaktheid, begrip en interactie. De uitslag wordt dezelfde dag gegeven.VOLGENDE EXAMENDATUM 4 juli 2024, AANMELDEN VIA +31(0)495-697949.